URBANISM PDF Imprimare EmailNr.

Document de denumire

Document

H.C.L. Nr.18/30.05.2023-Consolidare si renovare biserica, construire clopotnita, chilii, staretie, trapeza, spatii tehnice, anexe gospodaresti, utilitati si imprejmuire"- Manastirea Sfantul loan Valahul

pictograma pdf

Raportul Informarii si consultarii cu publicul Nr.1035/16.03.2023

pictograma pdf

Plan Urbanistic Zonal

pictograma pdf

Regulament local de urbanism

pictograma pdf

Planse (Plan incadrare in P.U.G, Plan incadrare in zona, Plan situatie existenta, Plan reglementari urbanistice, Plan Cai de comunicatie, Retele edilitare, Plan Regim juridic, Plan mobilare urbana)

pictograma pdf

Extras carte funciara Cerere Nr.2798/18.01.2023

pictograma pdf

Extras_carte_funciara_Cerere_Nr.2799/18.01.2023

pictograma pdf

Informare de aviz de la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (Consiliul Judetean)

pictograma pdf

Aviz de gospodarire a apelor

pictograma pdf

Ministerul Agriculturii - scoatere_teren din circuitul agricol

pictograma pdf

Raport privind asigurarea publicitatii in conformitate cu prevederile Ordinului M.D.R.T Nr. 2701/2010

pictograma pdf

Factura exercitare PT. PUZ - DUAL ART DESIGN S.R.L

pictograma pdf

Aviz Anif pentru PUZ

pictograma pdf

Aviz favorabil conditionat -Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului si de Urbanism (C.T.A.T.U) si Arhitect Sef

pictograma pdf

Aviz Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

pictograma pdf

Aviz Ministerul Culturii

pictograma pdf

Notificare Directia de Sanatate Publica Teleorman

pictograma pdf

Plan topografic scara 1:500

pictograma pdf

Raport preliminar informarea populatiei conform Ordinului M.D.R.T Nr. 2701/2010

pictograma pdf

Aviz Serviciul de Telecomunicatii Speciale

pictograma pdf

Proces Verbal de Receptie Tehnica (Studiul Topografic) Nr.221/15.02.2021

pictograma pdf

Proces Verbal de Receptie Nr.221/15.02.2021

pictograma pdf

Proces Verbal de Receptie Nr.234/16.02.2021

pictograma pdf

Contract de constituire a dreptului de superficie Nr.1/16.06.2021

pictograma pdf

Adresa Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta

pictograma pdf

Documentatie pedologica si de bonitate pentru stabilirea clasei de calitate a terenului agricol-Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Teleorman

pictograma pdf

Aviz Distributie Energie Oltenia S.A

pictograma pdf

Plan de incadrare in zona UAT CIUPERCENI (scara 1:1000)-Nr.44392/19.04.2021

pictograma pdf

Plan de incadrare in zona UAT CIUPERCENI (scara 1:1000)-Nr.44387/19.04.2021

pictograma pdf

Aviz de oportunitate Primaria Ciuperceni Nr.1/21.09.2021

pictograma pdf

Certificat de urbanism Nr.10/26.07.2021

pictograma pdf

Anexa Nr.1 la Certificatul de urbanism

pictograma jpg

Anexa Nr.2 la Certificatul de urbanism

pictograma jpg

Decizia etapei de incadrare Nr.13549/27.12.2021 -Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

pictograma pdf

Extras de plan cadastral Nr.57954/09.09.2020

pictograma pdf

Contract de donatie Nr.806/24.06.2020

pictograma pdf

Extras de plan cadastral Nr.54834/24.08.2020

pictograma pdf


Click pe iconitele   pictograma jpg   sau   pictograma pdf   pentru a vizualiza documentul.