PDF Imprimare Email

Mesajul Primarului


Strategia Locala de Dezvoltare a comunei Ciuperceni reprezinta documentul prin care administratia locala  propune comunitatii o analiza a starii actuale si identificarea tuturor oportunitatilor pentru a dezvolta comuna din punct de vedere  economic si social, de a aduce nivelul de trai al locuitorilor sai la un standard cat mai apropiat de cel al comunitatilor rurale europene..

Fara o planificare a tuturor domeniilor pe care dorim sa le dezvoltam pentru dumneavoastra  comunitatea  locala nu poate avea acces la opotunitatile oferite de statutul de stat membru al Uniunii Europene,

Importanta elaborarii  unei strategii de dezvoltare a comunei se va reliefa in proiectele pe care dorim sa le realizam , proiecte care vor avea la baza urmatoarele obiective::

  • Comuna Ciuperceni – comuna europeana
  • Orice proiect va fi dezbatut cu dumneavoastra, cetatenii
  • Realizarea investiilor in domeniul infrastructurii publice: retea de alimentare cu apa, retea de canalizare, drumuri modernizate,scoli si gradinite moderne,  spatii de joaca pentru copii , camin cultural reabilitat, dispensar utilat la standardele actuale, etc, priecte care pot fi realizare prin accesarea fondurilor structurale

Multumesc tuturor locuitorilor comunei care vor participa alaturi de noi  la realizarea obiectivelor  propuse,  pentru a aduce prosperitatea si dezvoltarea, pentru a putea aduce comuna Ciuperceni la un nivel de dezvoltare pe care ni-l dorim cu totii,


Primar,

Stoicea  Lucian